In welke mate is de consument gebonden door online verkoopsvoorwaarden?

Algemene voorwaarden op website

In de rechtspraktijk is het vaak voorkomend dat in een offerte of in een bestelbon een beding wordt opgenomen waarin staat dat de overeenkomst onderhevig is aan de algemene voorwaarden die raadpleegbaar zijn op de website of op de maatschappelijke zetel van de onderneming. De algemene voorwaarden worden dus niet gehecht aan de offerte of aan de bestelbon.

Toestemming als geldigheidsvoorwaarde

Bij betwistingen zal de schuldenaar in dergelijke gevallen vaak opwerpen dat hij niet gebonden kan zijn door algemene voorwaarden waarvan hij geen kennis had op het ogenblik dat de overeenkomst tot stand kwam.  Bijkomend wordt het artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek opgeworpen, waarin bepaald wordt dat een overeenkomst slecht geldig is indien beide partijen hun toestemming hebben verleend met het voorwerp en de voorwaarden van de overeenkomst.

Indien de schuldenaar dus geen kennis had van de algemene verkoopsvoorwaarden – omdat deze niet besproken werden bij de contractsluiting en ook niet gehecht waren aan de overeenkomst – dan kan er ook geen wilsovereenstemming zijn omtrent de inhoud van die algemene voorwaarden.

De meerderheid van  rechtspraak en rechtsleer is dan ook van oordeel dat de loutere verwijzing in de overeenkomst  naar de algemene voorwaarden op de website niet betekent dat de schuldenaar hiervan ook effectief kennis heeft genomen. Bovendien kunnen de algemene voorwaarden , die raadpleegbaar zijn op een website of op de maatschappelijke zetel, voortdurend inhoudelijk gewijzigd worden. Zodoende is er geen zekerheid door welke algemene voorwaarden de schuldenaar op moment van contractsluiting juist zou gebonden zijn.

Hof van Cassatie

Het Hof oordeelde vervolgens in haar arrest van 20 april 2017 dat een effectieve kennisname van de voorwaarden niet vereist is om gebonden te zijn door de algemene voorwaarden en dat de mogelijkheid om ervan kennis te nemen voldoende is.

Waar voorheen de contractsluiting vaak niet tot stand kwam doordat de verkoper enkel een contract wou sluiten met toepassing van haar algemene voorwaarden, maar de koper halsstarrig weigerde om kennis te nemen van die voorwaarden, zorgt deze uitspraak voor een opheffing van die ‘belemmering’.

Nieuw Burgerlijk Wetboek

Het wetsontwerp van het nieuw Burgerlijk Wetboek bevestigt in haar artikel 5.27 de rechtspraak:

“De opname van algemene voorwaarden van een partij in het contract vereist hun effectieve kennis door de andere partij of ten minste de mogelijkheid voor deze om er effectief kennis van te nemen, alsook hun aanvaarding.”

Hier dient te worden benadrukt dat de mogelijkheid tot kennisname geen automatisme is. De rechtbank zal in elke zaak nagaan of de medecontractant kennis had kunnen nemen van de voorwaarden. Dit artikel houdt dus niet in dat de medecontractant in alle gevallen gebonden is door de algemene voorwaarden waarvan zij geen kennis had bij de contractsluiting maar die wel – volgens de verkoper –  vindbaar zijn op de website.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Corona en overmacht

Bekijk alle blogberichten
Zo kan het dus ook

Waarom OmniRecht?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. OmniRecht voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt OmniRecht volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook 's avonds en in het weekend
 • OmniRecht kwaliteitslabel

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in België

  Het grootste juridische platform van België met 80 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Wij stellen onze rechtzoekende klant centraal en behandelen uw zaak met zorgvuldigheid
  8.1

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De OmniRecht-formule heeft ervoor gezorgd dat we in enkele jaren zijn uitgegroeid tot het grootste en meest vooruitstrevende advocatenplatform van het land.

Inmiddels hebben ruim 80 advocaten en 35 kantoren uit Vlaanderen en Brussel zich bij OmniRecht aangesloten. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende er van te verzekeren dat de beloftes worden nagekomen, hebben we het OmniRecht Kwaliteitslabel in het leven geroepen. Ons hoofdkantoor is te vinden in Antwerpen, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.