Wat met de arbeidsovereenkomst in geval van faillissement?

“Bedrijfsexperts voorspellen ongezien aantal faillissementen door Corona …”

De krantenkoppen liegen er niet om en voorspellen weinig goeds!

Wat nu met je arbeidsovereenkomst als je werkgever failliet gaat en een curator wordt aangesteld?

De curator beslist:

 1. De curator zet de arbeidsovereenkomst verder. De werknemer wordt dan verder uitbetaald, dit gebeurt vanaf datum van faillissement bij voorrang op de schulden in de boedel.
 2. De curator beëindigt de arbeidsovereenkomst. De normale ontslagregels worden toegepast.  De werknemer heeft dan recht op een beëindigingsvergoeding, achterstallig loon, vakantiegeld, eindejaarspremie, … Deze schuldvorderingen komen dan in de boedel van het faillissement terecht.
 3. De curator vindt een overnemer. Indien de activiteiten door de overnemer worden verdergezet, gelden de regels van de CAO 32 bis i.v.m. de overname van werknemers. De overnemer kan kiezen of en welke werknemers hij overneemt.

Zal de werknemer zijn volledige schuldvordering ontvangen?

 • Vooreerst moet de werknemer aangifte van de schuldvordering doen in het faillissement binnen het jaar.
 • Indien de curator de schuldvordering aanvaardt, zal hij deze onmiddellijk doorzenden naar het Sluitingsfonds.
 • Vermits er meestal vele schuldeisers zijn in een faillissement moet het beschikbaar actief onder hen verdeeld worden. De werknemers hebben een voorrecht op basis van artikel 19, 3e Hypotheekwet op de roerende goederen van de gefailleerde. Hou er wel rekening mee dat dit voorrecht wordt voorafgegaan door andere algemene en bijzondere voorrechten!
 • Er is ook onder bepaalde voorwaarden tussenkomst van het Sluitingsfonds mogelijk. Naast de eventuele betaling van een eventuele sluitingsvergoeding komt het Fonds ook tussen voor de contractuele en wettelijke vergoedingen, zoals daar zijn loon, opzeg, eindejaarpremie, vakantiegeld, … Deze tussenkomst is per item geplafonneerd en bedraagt alleszins maximum 25.000,00 EUR per werknemer. De aanvraag bij het sluitingsfonds moet via modelformulier gebeuren.

Wat met het tijdsverloop?

Om niet tot de afsluiting van het faillissement te moeten wachten, kan de curator in bepaalde gevallen voorschotten geven op de vordering van de werknemer of kan de werknemer van de RVA voorlopige werkloosheidsuitkeringen krijgen.

Besluit: 

Het hoeft geen verder betoog dat een faillissement ondanks de verschillende beschermingsmaatregelen voor de werknemers toch verregaande gevolgen heeft: niet enkel financieel maar ook de arbeidsonzekerheid voor de toekomst speelt.

Duidelijkheid en informatie zijn dan ook belangrijk.

 


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Outplacement en de aftrek van 4 weken loon op de ontslagvergoeding

Bekijk alle blogberichten
Zo kan het dus ook

Waarom OmniRecht?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. OmniRecht voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt OmniRecht volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook 's avonds en in het weekend
 • OmniRecht kwaliteitslabel

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in België

  Het grootste juridische platform van België met 80 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Wij stellen onze rechtzoekende klant centraal en behandelen uw zaak met zorgvuldigheid
  9.4

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De OmniRecht-formule heeft ervoor gezorgd dat we in enkele jaren zijn uitgegroeid tot het grootste en meest vooruitstrevende advocatenplatform van het land.

Inmiddels hebben ruim 80 advocaten en 35 kantoren uit Vlaanderen en Brussel zich bij OmniRecht aangesloten. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende er van te verzekeren dat de beloftes worden nagekomen, hebben we het OmniRecht Kwaliteitslabel in het leven geroepen. Ons hoofdkantoor is te vinden in Antwerpen, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.