Verplaatsingen: arbeidstijd of toch niet?

Arbeidstijd wordt door de arbeidswet gedefinieerd als de tijd gedurende dewelke een werknemer ter beschikking is van de werkgever.

Ter beschikking zijn houdt in dat men niet vrij kan beschikken over zijn tijd. Dit is uiteraard niet hetzelfde als effectieve prestaties leveren. Hoe echter de arbeidstijd dient te worden vergoed, is niet altijd duidelijk, immers loon is de tegenprestatie voor arbeid niet voor arbeidstijd.

De sector of de onderneming zou bij CAO dus kunnen bepalen dat voor arbeidstijd een lagere vergoeding wordt gegeven dan loon.

Wat nu met verplaatsingen?

 

A. Is dit arbeidstijd?

1. Woon-werkverkeer

In geval er een vaste plaats van tewerkstelling is, is de verplaatsing tussen woonplaats en werk steeds privétijd en geen arbeidstijd.

2. Verplaatsing naar werven

In onder meer de bouwsector verschillen de plaatsen van tewerkstelling regelmatig. De mobiliteitsvergoeding die onder bepaalde voorwaarden is vrijgesteld van RSZ-bijdragen, vermeerderd met de kosten van de verplaatsing, compenseert in dit geval de verplaatsingstijd zonder dat die als arbeidstijd wordt beschouwd.

3. Wisselende plaatsen van tewerkstelling tijdens een arbeidsdag:

a. Indien de werknemer prestaties levert op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld de technieker die van klant naar klant gaat, stelt zich de vraag hoe de verplaatsingen van de woonplaats naar de eerste klant en van de laatste klant terug naar de woonplaats gekwalificeerd moeten worden.

De vraag hierbij doorslaggevend is of de werknemer tijdens deze verplaatsing ter beschikking staat van de werkgever. Met name: krijgt hij bevel om zich naar een bepaalde eerste klant te begeven of kiest hij zelf welke klanten eerst een bezoek krijgen? In dit laatste kan geoordeeld worden dat de verplaatsingen deel uitmaken van woon-werkverkeer. De arbeidstijd begint dus pas te lopen bij aankomst bij de eerste klant.

b. Professionele verplaatsingen

Wat nu met de verplaatsingen tussen klanten? Deze zijn professionele verplaatsingen en maken deel uit van de arbeidstijd. Het handelt hier om verplaatsingen in opdracht van de werkgever.

 

B.  Hoe dienen deze professionele verplaatsingen te worden vergoed?

 

Bepaalde sectoren vergoeden de verplaatsingen door middel van mobiliteitsvergoedingen. Bij arrest van 2018 besliste het Arbeidshof te Antwerpen dat bij gebreke aan specifieke regeling binnen sector, de verplaatsingstijd moest vergoed worden aan het loon dat ook voor de effectieve arbeid verschuldigd was en dit met terugwerkende kracht.

 

De arbeidstijdregeling en de daaraan gekoppelde verloning is een materie die niet enkel moeilijk is doch ook nog volop in ontwikkeling is. Dit gezien onder meer het Arrest van het Hof van Justitie van 14 mei 2019 waar de discussie omtrent de registratie van arbeidstijd terug aan de orde is gekomen.

Ten slotte nog: een aantal werknemers in België zijn uitgesloten van de meeste regels betreffende de arbeidstijd. Zo ondermeer werknemers met een leidinggevende of vertrouwensfunctie, handelsvertegenwoordigers en thuis- en telewerkers. Of deze uitzonderingen integraal conform zijn aan de arbeidstijdenrichtlijn 2003/88/EG zal de toekomst uitwijzen.

 


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Outplacement en de aftrek van 4 weken loon op de ontslagvergoeding

Bekijk alle blogberichten
Zo kan het dus ook

Waarom OmniRecht?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. OmniRecht voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt OmniRecht volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook 's avonds en in het weekend
 • OmniRecht kwaliteitslabel

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in België

  Het grootste juridische platform van België met 80 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Wij stellen onze rechtzoekende klant centraal en behandelen uw zaak met zorgvuldigheid
  8.6

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De OmniRecht-formule heeft ervoor gezorgd dat we in enkele jaren zijn uitgegroeid tot het grootste en meest vooruitstrevende advocatenplatform van het land.

Inmiddels hebben ruim 80 advocaten en 35 kantoren uit Vlaanderen en Brussel zich bij OmniRecht aangesloten. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende er van te verzekeren dat de beloftes worden nagekomen, hebben we het OmniRecht Kwaliteitslabel in het leven geroepen. Ons hoofdkantoor is te vinden in Antwerpen, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.