Overuren: Wie moet dit bewijzen? Recente rechtspraak verplicht prikklok

De Belgische Arbeidswetgeving voorziet niet in een algemene wettelijke verplichting om te voorzien in een systeem van tijdsregistratie.

De werknemer moest het bewijs leveren van de overuren

Een werknemer die de betaling van achterstallige overuren vorderde, moest het bestaan, de omvang en de duur van deze overuren bewijzen. Hij diende bovendien aan te tonen dat de overuren gepresteerd werden op verzoek van of met goedkeuring van de werkgever. Een recent arrest van het Arbeidshof te Brussel (22 mei 2020, AR 2018/AB/424) oordeelde evenwel als volgt.

De omkering van de bewijslast?

De werkgever moet een objectief, betrouwbaar en toegankelijk tijdsregistratiesysteem hebben. Waarover ging de zaak in kwestie? Een werknemer vorderde achterstallig loon voor 34 overuren. De werkneemster kon de omvang van de overuren niet bewijzen. Het Arbeidshof oordeelde echter dat elke partij moet meewerken aan de bewijsvoering en de rechter voor de verdeling van de bewijslast moet afwegen voor wie het leveren van bewijs het minst moeilijk is.

In dat opzicht besloot het Hof dat “op de werkgever wel degelijk de verplichting [rust] een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd, en dat het gevolg van het feit dat dit systeem niet werd ingesteld is dat het aan de werkgever is om aan te tonen welke arbeidsuren werden gepresteerd, minstens dat de uren waarvan de werknemer [beweert] gepresteerd te hebben, niet werden gepresteerd.”

Het Arbeidshof haalt de mosterd bij een Arrest Hof van Justitie van 14 mei 2019. Het Hof van Justitie oordeelde in 2019 dat Lidstaten die geen systeem van registratie van dagelijkse arbeidstijd voor iedere werknemer opleggen, de Arbeidsduurrichtlijn schenden.

Dus de werkgever moet het bewijs leveren?

Bij gebreke aan tijdsregistratiesysteem moet de werkgever de overuren betalen. De zaak voor het Arbeidshof in Brussel is de eerste Belgische uitspraak die zich steunt op het arrest van het Hof van Justitie. Het Arbeidshof komt tot de conclusie dat de werkgever de gevorderde overuren moet betalen. De reden hiervoor is dat de werkgever geen objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem van tijdregistratie had.

Conclusie

Werkgevers registreren voortaan best de gepresteerde uren. Gelet op deze uitspraak is het dus aan te raden dat werkgevers voorzien in een systeem van tijdsregistratie. Dit om te vermijden dat men overuren moet betalen die niet gepresteerd werden. Dit kan via een elektronisch registratiesysteem, een badgelezer, een prikklok, maar ook een afgetekend document zijn.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Outplacement en de aftrek van 4 weken loon op de ontslagvergoeding

Bekijk alle blogberichten
Zo kan het dus ook

Waarom OmniRecht?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. OmniRecht voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt OmniRecht volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook 's avonds en in het weekend
 • OmniRecht kwaliteitslabel

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in België

  Het grootste juridische platform van België met 80 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Wij stellen onze rechtzoekende klant centraal en behandelen uw zaak met zorgvuldigheid
  8.1

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De OmniRecht-formule heeft ervoor gezorgd dat we in enkele jaren zijn uitgegroeid tot het grootste en meest vooruitstrevende advocatenplatform van het land.

Inmiddels hebben ruim 80 advocaten en 35 kantoren uit Vlaanderen en Brussel zich bij OmniRecht aangesloten. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende er van te verzekeren dat de beloftes worden nagekomen, hebben we het OmniRecht Kwaliteitslabel in het leven geroepen. Ons hoofdkantoor is te vinden in Antwerpen, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.