Wie heeft mij ontslagen?

Je ontvangt je ontslagbrief en stelt vast dat deze werd ondertekend door de externe boekhouder, of een naamloze handtekening bevat.

Wat nu?

 

1. Als je twijfelt of de persoon die je heeft ontslagen daarvoor bevoegd was, kan je steeds het bewijs van zijn mandaat vragen.
2. Je kan in sommige gevallen de bevoegdheid van de persoon / instantie die je ontslag gaf binnen redelijke termijn betwisten.

Bijvoorbeeld in geval van een ontslag om dringende redenen waar de termijn van 3 dagen moet worden gerespecteerd. Dan kan dit wel belangrijk zijn.

Wie is er bevoegd om ontslag / opzeg te geven?

 

Een ontslag moet gegeven worden door
– de werkgever in persoon, of
– de organen die daarvoor binnen de vennootschap bevoegd zijn (vb zaakvoerders, bestuurders, Algemene Vergadering, Raad van Bestuur…), of
– door een derde “lasthebber” die daartoe hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, hetzij zelfs stilzwijgend gemandateerd is door de werkgever.

Een werknemer die meent dat een persoon of orgaan hem ontsloeg daarvoor niet bevoegd was kan:

– ofwel het ontslag aanvaarden (schijnmandaat);
– ofwel de geldigheid van het ontslag weigeren te aanvaarden en zijn prestaties (pogen) verder te zetten.

 

Wat is een redelijke termijn om de bevoegdheid te betwisten?

 

Indien de werknemer bezwaren heeft bij de bevoegdheid, moet hij deze wel binnen een redelijke termijn kenbaar maken. Dit moet aan de werkgever zoals reeds herhaaldelijk bevestigd door de arbeidsrechtbanken.1

Wanneer men de onbevoegdheid van de ontslaggever niet binnen een redelijke termijn betwist, acht men het ontslag als aanvaard. Latere betwistingen hierover wijst men af als laattijdig.

Wat als het ontslag / opzeg door een derde door de werkgever of werknemer zelf wordt bekrachtigd?

Hou er ook rekening mee dat de werkgever steeds een ontslag gegeven door een onbevoegde kan bekrachtigen. Dit heeft tot gevolg een geldige verklaring van het ontslag met terugwerkende kracht tot de dag van het ontslag zelf.

Daarenboven kan de werknemer het bestaan van de lastgeving niet meer in twijfel trekken vanaf het ogenblik dat de werkgever (lastgever) het ontslag gegeven door de lasthebber goedkeurt.2

Maar ook de werkgever zelf kan een ongeldig gegeven ontslag / opzeg door een onbevoegde ontslaggever aanvechten door de nietigheid ervan te vorderen. De werknemer kan dan het bestaan van de lastgeving met alle middelen bewijzen, schijnmandaat inbegrepen. Indien de rechter van oordeel is dat de werknemer redelijkerwijze niet moest twijfelen aan de geldigheid van het mandaat, verklaart de rechter het ontslag toch geldig.

Besluit

 

De betwisting van de bevoegdheid van de ontslaggevende zal in de praktijk gezien de bekrachtigingsmogelijkheden, dikwijls een maat voor niets zijn, doch kan uiteraard in bepaalde gevallen belangrijk zijn.

Bij voorbeeld in geval van een ontslag om dringende redenen de termijn van 3 dagen (cfr. 35 AOW) respecteert en waar een niet bekrachtigde onbevoegdheid leidt tot een nietigheid van het ontslag en dus een verbrekingsvergoeding!

Tot slot: als je wenst te betwisten, doe het tijdig!


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Outplacement en de aftrek van 4 weken loon op de ontslagvergoeding

Bekijk alle blogberichten
Zo kan het dus ook

Waarom OmniRecht?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. OmniRecht voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt OmniRecht volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook 's avonds en in het weekend
 • OmniRecht kwaliteitslabel

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in België

  Het grootste juridische platform van België met 80 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Wij stellen onze rechtzoekende klant centraal en behandelen uw zaak met zorgvuldigheid
  9.4

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De OmniRecht-formule heeft ervoor gezorgd dat we in enkele jaren zijn uitgegroeid tot het grootste en meest vooruitstrevende advocatenplatform van het land.

Inmiddels hebben ruim 80 advocaten en 35 kantoren uit Vlaanderen en Brussel zich bij OmniRecht aangesloten. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende er van te verzekeren dat de beloftes worden nagekomen, hebben we het OmniRecht Kwaliteitslabel in het leven geroepen. Ons hoofdkantoor is te vinden in Antwerpen, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.