Een elektrische step: het ideale kerstgeschenk?

Vandaag de dag is de elektrische step niet meer uit het straatbeeld te denken. In elke grootstad kan je er immers op elke hoek van de straat eentje vinden en desgevallend ook gebruiken. Veel mensen staan echter niet stil bij de gevaren die het gebruik hiervan met zich meebrengt, daar zij deze vaak zien als gelijklopend met de vroegere, niet-geautomatiseerde step. Zo was er in 2020 sprake van maar liefst 206 ongevallen waar een elektrische step bij betrokken was (Vlaanderen). Hier waren tevens twee dodelijke slachtoffers bij te betreuren. Naast de gevaren van een elektrische step, is het natuurlijk ook van belang om te bepalen welke plaats deze step inneemt in het juridische verhaal.

Wie mag met een e-step rijden?

Er geldt geen wettelijke minimumleeftijd voor het besturen van een dergelijke e-step. Derhalve mag iedereen deze gebruiken. Het VIAS-institute voor verkeersveiligheid wijt dit gebrek aan minimumleeftijd echter aan een lacune in de wetgeving.

Zij zijn namelijk van oordeel dat er op deze manier een ongerechtvaardigd onderscheid bestaat tussen de gebruiker van een step en de bestuurder van een bromfiets klasse A, daar je bij laatstgenoemde wel duidelijk een minimumleeftijd hebt.

Is een helm verplicht op een step?

Tevens dien je bij het gebruik van een elektrische step geen helm te dragen. Een en ander doet ons toch nadenken over het gebrek aan duidelijke, juridische regelgeving hieromtrent.

Waar mag je met een e-step rijden?

Ingevolge de Belgische Wegcode is de plaats op de weg afhankelijk van de gehanteerde snelheid. Vooreerst dient er aldus opgemerkt te worden dat de maximale snelheid die je met een e-step mag rijden vastgelegd is op 25 km/u (vergelijking: in Frankrijk is dit recentelijk verlaagd tot 10 km/u). De maximale snelheid die een elektrische step kan halen, mag in België zelfs niet hoger liggen dan 25 km/u. Indien een en ander wel het geval is, mag men hier geen gebruik van maken op de openbare weg.

Indien je met de e-step niet sneller gaat dan 6 km/u, wordt men gekwalificeerd als ‘voetganger’. Indien je daarentegen sneller gaat dan 6 km/u, wordt men gekwalificeerd als ‘fietser’. Aldus zijn dezelfde, identieke regels van toepassing dewelke toepassing vinden op voetgangers, dan wel fietsers.

Verplicht te verzekeren?

In België bestaat er de plicht om elk motorrijtuig verplicht te verzekeren voor diens burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Deze plicht is ontstaan uit hoofde van een wet die dateert van 21 november 1989. Daar deze elektrische steppen een relatief recent fenomeen zijn, dient aldus de vraag gesteld te worden of deze steppen ook onder de voornoemde verplichting vallen. Valt een elektrische step zodoende binnen de verzekeringsplicht die door de Belgische wetgever werd ingevoerd?

Vooreerst is het van belang om te bepalen of een elektrische step binnen het toepassingsgebied “motorrijtuig” valt. Dit aangezien de verplichte verzekering enkel hierop van toepassing is. Voor een antwoord te formuleren op voornoemde vraag, dienen we verschillende hypotheses te onderscheiden, met name:

 • Kan de step zich niet autonoom voortbewegen?

Indien de motor enkel zorgt voor bijkomende ondersteuning, naast de gebruikte spierkracht, dan valt de elektrische step niet binnen het toepassingsgebied “motorrijtuig” en is er geen sprake van een dergelijke verzekeringsplicht.

 • Kan de step zich autonoom voortbewegen?

Hetgeen wil zeggen dat je als stepper kan voort bewegen zonder enige spierkracht te gebruiken. Indien dit het geval is, valt de elektrische step binnen het toepassingsgebied “motorrijtuig”.

Indien de elektrische step zich autonoom kan voortbewegen, kon er ingevolge de Belgische wetgeving, en dit onder bepaalde voorwaarden, wel nog steeds sprake zijn van een vrijstelling op deze verzekeringsplicht. Nochtans dient er hier rekening gehouden te worden met het arrest van het Grondwettelijk Hof (nr. 15/2021, 28 januari 2021) waarin deze vrijstelling ongrondwettig wordt bevonden. Tot op vandaag heeft de wetgever echter nog geen actie ondernomen om deze ongrondwettigheid uit de wet te halen. Onduidelijkheid troef aldus.

Is een e-stepper een zwakke weggebruiker?

Eveneens van belang om te bepalen is de vraag of een e-stepper gekwalificeerd kan worden als een zwakke weggebruiker.

Hiervoor dient er verwezen te worden naar hetgeen bepaald werd met betrekking tot de verzekeringsplicht. Is de gebruiker van een e-step betrokken in een ongeval en is deze e-step verzekeringsplichtig, dan zal de gebruiker niet gekwalificeerd worden als een zwakke weggebruiker.

Conclusie

Daar er toch een heel aantal gevaren verbonden zijn aan het gebruik van een elektrische step, kan dit allesbehalve beschouwd worden als speelgoed.

 

 


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Elektrische fietsen en voortbewegingstoestellen

Bekijk alle blogberichten
Zo kan het dus ook

Waarom OmniRecht?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. OmniRecht voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt OmniRecht volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook 's avonds en in het weekend
 • OmniRecht kwaliteitslabel

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in België

  Het grootste juridische platform van België met 80 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Wij stellen onze rechtzoekende klant centraal en behandelen uw zaak met zorgvuldigheid
  9.4

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De OmniRecht-formule heeft ervoor gezorgd dat we in enkele jaren zijn uitgegroeid tot het grootste en meest vooruitstrevende advocatenplatform van het land.

Inmiddels hebben ruim 80 advocaten en 35 kantoren uit Vlaanderen en Brussel zich bij OmniRecht aangesloten. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende er van te verzekeren dat de beloftes worden nagekomen, hebben we het OmniRecht Kwaliteitslabel in het leven geroepen. Ons hoofdkantoor is te vinden in Antwerpen, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.