Betwisten verkeersboetes via www.verkeersboetes.be

Vanaf 28 maart 2018 bestaat er een automatisch systeem waarmee de overheid verkeersboetes afwikkelt voor particuliere personen. Dikwijls worden overtredingen volledig elektronisch vastgesteld door slimme camera’s en de afhandeling ervan gedigitaliseerd. Via het verwerkingscentrum van de federale Politie wordt via B-post een brief gestuurd met in de info hoe U de boete kan betalen of betwisten. (www.verkeersboetes.be)


Hoeveel bedraagt de boete ?

Dit is afhankelijk van het soort overtreding

 1. Overtredingen per graad.
  Van de eerste graad : 58 €
  Overtredingen  van de tweede graad : 116 €
  Overtredingen van de derde graad : 174 €
  En overtredingen van de vierde graad : worden in principe steeds voor de Politierechtbank gebracht.
 1. Snelheidsovertredingen.
  2.1 binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf
  tot 10 km/u teveel : 53 EUR;
  meer dan 10 km/u : 53 EUR + 11 EUR voor elke bijkomende km/u;
  2.2 andere snelheidsovertredingen:
  tot 10 km/u : 53 EUR;
  meer dan  10 km/u : 53 EUR + 6 EUR voor elke bijkomende km/u.
 1. Alcohol (waarde bij de ademanalyse)
  tussen 0,09 mg/I UAL en 0,22 mg UAL : boete van 105 EUR.
  tussen 0,22 mg/l UAL en 0,35 mg/l UAL : boete van 179 EUR.
  + 0.35 mg/l  : wordt veelal gedagvaard voor de Politierechtbank (afhankelijk van het arrondissement wordt soms nog een minnelijk schikking aangeboden).
 1. Geen minnelijke schikking bij :
  Schade aan derden
  De overtreder is nog geen 18 jaar oud
  Snelheidsovertreding méér dan 40 km/u buiten de bebouwde kom
  Snelheidsovertreding méér dan 30 km/u binnen de bebouwde kom
  Overtreding van de derde graad samen met een andere overtreding;

 

Betalingstermijnen

10 dagen na ontvangst (in de praktijk hebt u nog wat langer respijt)
Er volgt hierna nog een herinnering voor 10 dagen.
Afbetalingen zijn niet toegestaan en zijn niet mogelijk o.m. omwille van de korte verjaringstermijnen.
Hierna stuurt het Parket van de Procureur Des Konings nog een minnelijke schikking waarvoor over een termijn van 20 dagen beschikt.
(Let wel ! de boete wordt dan vermeerderd met +/- 33% )

 

U betaalt niet

Men zal niet meer dagvaarden zoals vroeger het geval was maar het Parket van de Procureur Des Konings zal een bevel tot betalen opmaken dat U via gerechtsbrief wordt overgemaakt.

Betaalt U dan nog niet binnen de 30 dagen dan zal het betalingsbevel automatisch uitvoerbaar worden en zal men dit gerechtelijk kunnen uitvoeren (bv. via een gerechtsdeurwaarder, inhouding op tegoeden …) !

 

In de praktijk :

Zo zal een overtreding eerste graad voor 58 € kunnen worden geregeld mits onmiddellijke betaling.
Dient het Parket U aan te schrijven dan stijgt de prijs al naar 85 €.
Bij een bevel tot betaling wordt het dan 114.75 € meer de kosten van uitvoering ….
! Hier bovenop komt voor overtredingen van de 3e graad nog een bijdrage van 200,00 EUR voor het Slachtofferfonds.

 

U betwist de feiten

U kan 2 formulieren vinden op www.verkeersboetes.be; doch U zal deze (samen met eventuele bewijsstukken) per post moeten terugsturen naar B-post (digitaal kan niet) :

 1. betwisting over de persoon: iemand anders reed met uw voertuig reed en beging de overtreding.
 2. betwisting over de feiten: U betwist de feiten of hebt bepaalde opmerkingen
  Hierna kan het Parket beslissen om te seponeren, te dagvaarden of de procedure verder te zetten.

Log in op de website met het PV-nummer en identificatiecode. Via ‘Betwisting’ kan u het betwistingsformulier vinden. Stuur dit ingevuld en ondertekend terug naar het adres vermeld op het document.


U wenst de feiten te laten beoordelen door een onafhankelijk Politierechter ?

Als U het bevel tot betalen meent te moeten betwisten dan moet U een verzoekschrift neerleggen bij de Politierechtbank binnen de 30 dagen na de ontvangst (of binnen de 15 dagen vanaf de kennisname).

Opgelet voor rechtspersonen !

U ontvangt dan ook een vraag om binnen de 10 dagen te betalen of de identiteit van de bestuurder mee te delen (indien men deze bij de vaststelling van de overtreding niet kon identificeren). De rechtspersoon is verplicht deze identiteit mee te delen en zal dit ook per post moeten doen.

Op het niet meedelen van de natuurlijke persoon staan strenge boetes ! (minimum 200 € x 8 en/of een gevangenisstraf van minimum vijftien dagen tot zes maanden).

Het valt te verwachten dat de Overheid hierin weinig interesse zal hebben zo de boete maar betaald wordt; maar anders bent U maar beter gewaarschuwd !

 

Het is dan ook dikwijls van belang tijdig advies in te winnen van een gespecialiseerd advocaat ! Dikwijls betaalt uw rechtsbijstandverzekeraar de kosten hiervan.

 


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Een elektrische step: het ideale kerstgeschenk?

Bekijk alle blogberichten
Zo kan het dus ook

Waarom OmniRecht?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. OmniRecht voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt OmniRecht volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook 's avonds en in het weekend
 • OmniRecht kwaliteitslabel

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in België

  Het grootste juridische platform van België met 80 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Wij stellen onze rechtzoekende klant centraal en behandelen uw zaak met zorgvuldigheid
  9.4

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De OmniRecht-formule heeft ervoor gezorgd dat we in enkele jaren zijn uitgegroeid tot het grootste en meest vooruitstrevende advocatenplatform van het land.

Inmiddels hebben ruim 80 advocaten en 35 kantoren uit Vlaanderen en Brussel zich bij OmniRecht aangesloten. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende er van te verzekeren dat de beloftes worden nagekomen, hebben we het OmniRecht Kwaliteitslabel in het leven geroepen. Ons hoofdkantoor is te vinden in Antwerpen, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.