Nieuw Vlaams huurdecreet per 1 januari 2019

Vanaf 01.01.2019 vallen alle huurcontracten die in Vlaanderen worden afgesloten voor de huur van een woning die als hoofdverblijfplaats dient of voor een studentenkot onder het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet.

De krachtlijnen van het decreet zijn:

1. WONINGHUUR

1.1 De verhuurder kan een waarborg van 3 maanden huur vragen. De gelden kunnen zoals vroeger worden gestort op een rekening geblokkeerd bij een bank doch ook andere zekerheidsstellingen kunnen. Huurders in financiële moeilijkheden kunnen via het Vlaams Woningfonds mogelijks een renteloze lening voor de huurwaarborg te bekomen.

1.2 Wat betreft huurovereenkomsten van korte duur (min 3 jaar) kan de huurder thans vroegtijdig opzeggen. Dit in achtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden. Hij is dan wel een opzeggingsvergoeding verschuldigd. Anderhalve maand in het eerste jaar, een maand in het tweede jaar en een halve maand in het derde jaar.

1.3  Er is een herziening van de huurprijs mogelijk zo de verhuurder energiebesparende investeringen heeft gedaan. Partijen kunnen dit onderling overeenkomen of de rechter kan een verhoging van de huurprijs kan toestaan als de huurwaarde door deze investeringen 10% hoger ligt dan de normaal geldende huurprijs.

1.4 Het decreet geeft ook uitsluiting rond wie welke kosten en lasten dient te betalen. Thans is er ook een lijst van kleine herstellingen waarvoor de huurder verantwoordelijk is.

1.5 Een brandverzekering wordt verplicht zowel voor huurder als verhuurder.

1.6 Bij verkoop moet de nieuwe eigenaar de bestaande huurovereenkomst respecteren of ze nu al dan niet geregistreerd is.

1.7  Huurders die gehuwd zijn of wettelijk samenwonen worden altijd beiden als officieel huurder beschouwd. Als de partners uit elkaar gaan kunnen ze zelf beslissen wie in de woning blijft. Desgevallend kan de vrederechter hierin beslissen. Bij feitelijke samenwoonst wordt de nieuwe bewoner enkel mits toestemming van de verhuurder medehuurder. Zo één van beiden de woning wenst te verlaten kan deze in eigen naam opzeggen, hij kan ook een nieuwe huurder voorstellen mits akkoord van de verhuurder. Bij problemen is de vrederechter bevoegd.

2. STUDENTENHUISVESTING

2.1  Alle kosten en lasten moeten vervat zitten in de huurprijs.

2.2  De huurwaarborg mag maximaal 2 maanden huur bedragen die dient te worden gestort op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder of op rekening van de verhuurder.

2.3 Een huurovereenkomst kan enkel worden overgedragen  of er kan enkel onderverhuurd worden mits schriftelijke toestemming van de verhuurder tenzij de student een stage doet of deelneemt aan een uitwisselingsprogramma.

2.4 De overeenkomst eindigt automatisch en wordt nooit stilzwijgend verlengd.

2.5 De student kan de huurovereenkomst opzeggen voor ze start.Hij is evenwel een opzegvergoeding van 2 maanden verschuldigd als hij dat minder dan 3 maanden voor de aanvang doet. Verder kan het contract worden opgezegd bij stopzetting van de studies of bij overlijden van de ouders mits een opzeggingstermijn van 2 maanden.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Corona en overmacht

Bekijk alle blogberichten
Zo kan het dus ook

Waarom OmniRecht?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. OmniRecht voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt OmniRecht volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook 's avonds en in het weekend
 • OmniRecht kwaliteitslabel

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in België

  Het grootste juridische platform van België met 80 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Wij stellen onze rechtzoekende klant centraal en behandelen uw zaak met zorgvuldigheid
  8.6

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De OmniRecht-formule heeft ervoor gezorgd dat we in enkele jaren zijn uitgegroeid tot het grootste en meest vooruitstrevende advocatenplatform van het land.

Inmiddels hebben ruim 80 advocaten en 35 kantoren uit Vlaanderen en Brussel zich bij OmniRecht aangesloten. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende er van te verzekeren dat de beloftes worden nagekomen, hebben we het OmniRecht Kwaliteitslabel in het leven geroepen. Ons hoofdkantoor is te vinden in Antwerpen, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.