Lichamelijk schade bij onvoorzienbare hindernis of betrokken motorrijtuig

Beeld je de volgende situatie in:

Wandelend over het voetpad naast een drukke baan wordt de doorgang plots versperd door een vrachtwagen die zonder signalisatie op het voetpad geparkeerd is terwijl werklieden goederen aan het lossen zijn.

Je wandelt er – voorzichtig, gezien de drukte van het verkeer welke al je aandacht vraagt – omheen en komt alsnog ten val door een pallet dat achter aan de achterzijde uitstak met kwetsuren en kapotte kleding tot gevolg.

Gelukkig zijn er getuigen die bevestigen dat er geen signalisatie was aangebracht zodat de inbreuk dienaangaande op de wegcode vaststaat.

Volstaat dit echter om je schade geregeld te krijgen?

Welnu, om je schade geregeld te krijgen zijn twee pistes mogelijk:

 1. via de BA uitbatingsverzekeraar van het bedrijf dat de vrachtwagen bezigde. Hetzij het bedrijf zelf wanneer zij geen BA uitbating hebben, op grond van artikel 1382/1384 BW

Inderdaad is er hier sprake van fout in hoofde van het bedrijf, door niet enkel de vrachtwagen te parkeren op het voetpad. Doch daarnaast ook geen signalisatie aan te brengen, waardoor zij gehouden zijn je schade te vergoeden.

Om aan deze aansprakelijkheid te ontsnappen zal men proberen voor te houden dat de vrachtwagen en het uitstekend pallet een voorzienbare hindernis vormde.  Daardoor je wordt zelf aansprakelijk.

Dit is echter ten zeerste betwistbaar. De rechtspraak heeft herhaaldelijk geoordeeld dat wanneer een voorwerp een gevaar of belemmering inhoudt, dit een onvoorzienbare hindernis vormt voor de andere weggebruikers.

Zo oordeelde men onder meer dat wanneer de laadbrug van een vrachtwagen open staat en een fietser daar tegenaan rijdt, dit een onvoorzienbare hindernis vormt. Eveneens werd de aanwezigheid van een elektriciteitskabel op de openbare weg als een abnormaal gevaar of belemmering beschouwd. Daardoor stond de aansprakelijkheid van de legger van de kabel vast. Ook twee buizen die dwars over een fietspad waren gelegd en men onvoldoende gesignaliseerde, beschouwde men als een onvoorzienbare hindernis. Ten gevolge voor de fietser die daardoor ten val kwam.

In onze casus argumenteren wij dan ook dat de pallet die zich achter de vrachtwagen bevond een onvoorzienbare hindernis was. Immers door het foutieve parkeren van de vrachtwagen diende de voetganger zich op de drukke rijbaan te begeven. Daardoor was zijn aandacht gefixeerd op de voertuigen. Een normaal voorzichtig persoon geenszins verwacht dat er zich nog een bijkomend obstakel zou bevinden op het voetpad. Dit zijnde de pallet die door de vrachtwagen aan het zicht was ontnomen.

 

 1. op grond van artikel 29bis WAM-wet

Een tweede piste die kan bewandeld worden, bestaat erin dat de eigenaar / uitbater van de vrachtwagen niet enkel kan aangesproken worden op diens BA Uitbating.  Doch in dit geval eveneens artikel 29bis van de WAM-wet speelt.

Elk motorvoertuig moet verplicht verzekerd zijn.  Artikel 29bis van de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ook genoemd WAM-wet, heeft een objectieve / foutloze aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid geldt voor de lichamelijke schade of overlijdens-schade. Deze schade wordt geleden door een zwakke weggebruiker, zijnde een voetganger of fietser. Ingevoerd lastens de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar of de bestuurder van het motorrijtuig betrokken bij het ongeval.

In onze casus kan niet betwist worden dat de voetganger een zwakke weggebruiker is, dat het hier een verkeersongeval betreft.  De vraag is dan ook of er een betrokkenheid is van het motorvoertuig, zijnde de vrachtwagen.

Een motorvoertuig is in de zin van artikel 29bis dan betrokken indien zijn aanwezigheid enig verband houdt met de totstandkoming van het ongeval. Dit verband interpreteert men in rechtspraak en rechtsleer meestal zeer ruim. Het is zelfs niet vereist dat het voertuig het ongeval veroorzaakt. Noch dat het voertuig in beweging is op het moment van het ongeval. Een motorrijtuig is dus betrokken wanneer zijn aanwezigheid enig verband houdt met de totstandkoming van het ongeval.

Dus wanneer het motorrijtuig enige rol heeft gespeeld in het verkeersongeval, zal het motorrijtuig toch beschouwd worden als zijnde betrokken.  Ook wanneer het motorrijtuig een invloed heeft gehad op het ongeval zelf. Zelfs als er geen contact tussen het slachtoffer en het voertuig zelf was.

Waar in casu bezwaarlijk kan ontkend worden dat de vrachtwagen een rol speelde in het ongeval, meen ik dat ook de vordering gesteld kan worden. Dat kan op grond van artikel 29bis gesteld worden waardoor alleszins reeds de lichamelijke schade wordt vergoed.

 

Besluit:

 

Ben je als zwakke weggebruiker slachtoffer van een ongeval waardoor je gekwetst bent, kan je je lichamelijke schade ook nog trachten te recupereren. Dat kan via de verzekering van een betrokken motorrijtuig, zelfs al kan je geen fout door tegenpartij bewijzen.

Tip:
Ben je als zwakke weggebruiker slachtoffer van een ongeval, geef dit onmiddellijk aan bij je verzekeringsmakelaar. Heb je een familiale verzekering, dan zullen in dit geval ook je rechtsbijstandskosten gedekt zijn.

Maar voorzichtigheid blijft troef, want de wegen van de rechtbanken zijn dikwijls ondoorzichtig in geval van betwisting!


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Gedagvaard voor de politierechtbank? Een advocaat: beter vroeg dan laat

Bekijk alle blogberichten
Zo kan het dus ook

Waarom OmniRecht?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. OmniRecht voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt OmniRecht volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook 's avonds en in het weekend
 • OmniRecht kwaliteitslabel

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in België

  Het grootste juridische platform van België met 80 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Wij stellen onze rechtzoekende klant centraal en behandelen uw zaak met zorgvuldigheid
  8.1

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De OmniRecht-formule heeft ervoor gezorgd dat we in enkele jaren zijn uitgegroeid tot het grootste en meest vooruitstrevende advocatenplatform van het land.

Inmiddels hebben ruim 80 advocaten en 35 kantoren uit Vlaanderen en Brussel zich bij OmniRecht aangesloten. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende er van te verzekeren dat de beloftes worden nagekomen, hebben we het OmniRecht Kwaliteitslabel in het leven geroepen. Ons hoofdkantoor is te vinden in Antwerpen, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.