Dagvaarding

Wat is een dagvaarding en wat zijn de vervolgstappen die u moet nemen? Wanneer u een dagvaarding ontvangen hebt weet u misschien niet goed weet wat de juiste stappen zijn, omdat u onbekend bent met juridische procedures. Een jurist van OmniRecht kan u duidelijkheid geven over de vervolgstappen en een gespecialiseerde advocaat voor u inschakelen.

 • Gratis intake met een jurist
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • Advocaten beschikbaar in heel België

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een schriftelijke oproep om in de rechtbank te verschijnen. Het is een officieel document en het eerste processtuk in een civiele of strafrechtelijke procedure. In de dagvaarding leest u waar de zaak over gaat en wat de gronden zijn waarop de eis gefundeerd is. Wanneer u een dagvaarding ontvangt betekent dit dat u vervolgd wordt, want met de dagvaarding begint de zaak bij de rechter te lopen.

Inhoud dagvaarding

De inhoud van een dagvaarding is aan verschillende eisen gebonden, zo moet er duidelijk in staan:

 • Wat iemand eist: deze eis moet duidelijk onderbouwd zijn.
 • Welke bewijzen iemand heeft.
 • Waarom juist u aangesproken wordt.
 • Of en wanneer er buiten de rechtelijke fase verweer gevoerd is.

U vindt ook de datum van de zitting in de dagvaarding. Tot slot moeten de volledige voornamen en achternaam samen met de woonplaats en naam van de advocaat vermeld worden.

Dagvaarding strafrecht

Als u van een strafbaar feit wordt verdacht, ontvangt u een strafrechtelijke dagvaarding. In het geval van een strafzaak wordt de dagvaarding door een officier van justitie opgesteld. Hierin kunt u lezen waar u precies van verdacht wordt en wat uw rechten zijn. Soms kan zo’n dagvaarding onduidelijk zijn, omdat de omschrijving van de feiten waarvan u verdacht wordt vrij ruim kan zijn. Neem bij strafrechtelijke dagvaarding altijd contact op met een jurist.

Strafrechtadvocaat zoeken

Dagvaarding civiel recht

In een dagvaarding in het civiel recht is de omschrijving uitgebreider. Er staan ook gegevens in van de deurwaarder en wie de dagvaarding in ontvangt heeft genomen. Een dagvaarding in het civiel recht wordt in de regel opgesteld door een jurist. Dit type dagvaarding verschilt van het vorige op het punt dat de bewijzen direct meegestuurd worden. OmniRecht staat u graag bij wanneer u een dagvaarding heeft ontvangen en helpt u de juiste stappen te ondernemen. Bel 03 808 5229 voor advies.

Advocaat zoeken

 

Hoe reageren op een dagvaarding civiel recht?

Wanneer u een dagvaarding ontvangen hebt, bent u officieel de gedaagde. Er zijn dan twee opties:

 • U kunt het eens zijn met de dagvaarding, dan erkent u de vordering. Het is dan belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de eiser. Wanneer u het namelijk voor de zittingsdatum eens wordt, is het mogelijk dat de eiser de procedure intrekt. Daarmee zijn juridische proceskosten te voorkomen, namelijk die van u en die van de eiser bij een eventueel gelijk.
 • U bent het niet eens met de dagvaarding. Dan kunt u drie dingen doen: mondeling of schriftelijk reageren of helemaal niet reageren.

Om erachter te komen wat u in uw situatie het best kunt doen, neemt u contact op met OmniRecht. We helpen u graag verder.

Mondeling reageren op dagvaarding

Mondeling reageren op een dagvaarding gebeurt voor de kantonrechter. Tijdens de zitting kunt u uw kant van het verhaal aan de kantonrechter vertellen. U vindt de datum van de zitting in de dagvaarding. Belangrijk hierbij is dat u de bewijsstukken verzamelt die uw verhaal onderbouwen. Deze geeft u dan tijdens de zitting aan de rechter.

Schriftelijk reageren

Het is mogelijk om de kantonrechter een brief te sturen waarmee u reageert op de inhoud van de dagvaarding. In deze brief geeft u aan welke bewijzen u heeft voor uw standpunt. Deze brief heet een conclusie van antwoord. U hoeft niet naar de zitting te komen wanneer u deze brief stuurt.

Met uw brief stuurt u de bewijsstukken mee: geef ze een nummer en voeg ze bij de brief. Bewijzen waar u aan kunt denken zijn brieven en overeenkomsten. Daarnaast kunt u ook getuigen vragen om een getuigenverklaring op te schrijven. U stuurt uw brief samen met de bewijsstukken in tweevoud naar de rechtbank of geeft ze af bij de balie. Het is belangrijk dat de brief de dag voor de zitting aanwezig is.

U geeft geen reactie op de dagvaarding

U kunt ervoor kiezen om helemaal niet te reageren op een dagvaarding. In dat geval stuurt u geen brief en geeft u geen mondelinge reactie bij de rechtbank. Na de zittingsdatum doet de rechter toch een uitspraak, dit noemen we het verstekvonnis. Dit vonnis wordt 2 weken na de zittingsdatum uitgesproken.

Uitstel aanvragen

Heeft u meer tijd nodig? Het is mogelijk om eenmalig 4 weken uitstel te krijgen. Dit uitstel vraagt u aan door de rechtbank een brief te sturen. Deze brief moet uiterlijk 1 dag voor de zitting bij de rechtbank binnen zijn. De rechter bepaalt samen met de wederpartij of het verzoek wordt ingewilligd.

Tegenvordering

De partij die de rechtszaak gestart is, kunt u ook een vordering sturen. Dit noemen we een tegenvordering. Deze tegenvordering kunt u in uw conclusie van antwoord (uw brief) opnemen. Officieel heet uw tegenvordering een eis in reconventie.

Reactie op dagvaarding strafrechter

Hoe kunt u het beste reageren op een dagvaarding voor de strafrechter? Onze specialisten hebben op een rijtje gezet welke stappen u moet ondernemen wanneer u gedagvaard wordt.

Stap 1: dagvaarding controleren

De omschrijving van een dagvaarding voor de strafrechter is vaak lang en ingewikkeld. Het is belangrijk om u te laten bijstaan door een jurist gespecialiseerd in het strafrecht. Samen controleert u dan wat er in de dagvaarding staat: uw persoonlijke gegevens en adres, bij welke rechter u voor moet komen en datum en tijd van de rechtszaak. Ook moeten de namen van getuigen en deskundigen die opgeroepen zijn door de officier van justitie in de dagvaarding staan. U kunt in de dagvaarding vinden wat uw rechten zijn als verdachte en wat u ten laste gelegd wordt.

Voor advies en juridische bijstand belt u naar 03 808 5229 of vult u het contactformulier in.

Stap 2: bewijsstukken opvragen

Het is verstandig om alle bewijsstukken op te vragen. Dit doet u door een brief naar de officier van justitie te sturen. In deze brief vraagt u of u uw dossier mag inkijken. Op deze manier is het mogelijk om de zitting goed voor te bereiden. U vindt het adres van de officier van justitie in de dagvaarding.

Stap 3: extra getuigen doorgeven

Wanneer u getuigen wilt oproepen die nog niet door de officier van justitie opgeroepen zijn, dan vraagt u hem of hij dit alsnog wil doen. Dit kunt u doen via een aangetekende brief. Deze stuurt u uiterlijk 10 dagen voor de rechtszaak.

Het kan zijn dat de officier van justitie dit verzoek weigert. Hiervan krijgt u dan bericht. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u dit tijdens de zitting aan de rechter duidelijk maken. De rechter bepaalt dan of de getuigen of deskundigen alsnog opgeroepen mogen worden.

Stap 4: ga naar de zitting

We raden u aan altijd naar de zitting te gaan. Tijdens de zitting zal de officier van justitie de strafeis uitspreken. Daarnaast is het mogelijk om uw kant van het verhaal aan de rechter te vertellen. Hij zal u vragen stellen. Het is goed om te weten dat het niet verplicht is om naar een zitting te gaan en dat ook de hulp van een advocaat niet verplicht is. We raden u wel sterk aan om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrecht advocaat.

Vraag advies na ontvangen dagvaarding

Een jurist van OmniRecht staat u graag bij met advies over de juridische procedures rondom een dagvaarding. In het geval van een strafzaak adviseren we u direct contact met ons op te nemen, zodat we u een gespecialiseerde strafrecht advocaat kunnen toewijzen.

Zo kan het dus ook

Waarom OmniRecht?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. OmniRecht voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt OmniRecht volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook 's avonds en in het weekend
 • OmniRecht kwaliteitslabel

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in België

  Het grootste juridische platform van België met 80 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Wij stellen onze rechtzoekende klant centraal en behandelen uw zaak met zorgvuldigheid
  8.7

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De OmniRecht-formule heeft ervoor gezorgd dat we in enkele jaren zijn uitgegroeid tot het grootste en meest vooruitstrevende advocatenplatform van het land.

Inmiddels hebben ruim 80 advocaten en 35 kantoren uit Vlaanderen en Brussel zich bij OmniRecht aangesloten. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende er van te verzekeren dat de beloftes worden nagekomen, hebben we het OmniRecht Kwaliteitslabel in het leven geroepen. Ons hoofdkantoor is te vinden in Antwerpen, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.