Wat als u zich zorgen maakt over de opvoeding van uw kleinkind?

Het is mogelijk dat u geconfronteerd wordt met een situatie waarin uw zoon of dochter, niet in staat is om, al dan niet tijdelijk, zelf te zorgen voor zijn/haar eigen kind, aldus uw kleinkind. De redenen hiervoor kunnen uiteenlopend zijn: onvoldoende verantwoordelijkheidszin,

langdurige ziekte, problemen binnen het gezin, een mentale beperking.

Als grootouder bent u natuurlijk bezorgd over het welzijn van uw kleinkind. Wij geven u graag een beeld van de opties die u dan heeft om uw kind bij te staan in de opvoeding van uw kleinkind of om deze desgevallend in bepaalde mate over te nemen.

JEUGDHULP

Verontrustende opvoedingssituatie

Worden de ontwikkelingskansen van uw kleinkind bedreigd en/of wordt de (psychische, fysieke of seksuele) integriteit van uw kleinkind of van één of meer gezinsleden, naar uw mening, aangetast?

In dat geval, kunt u zich, al dan niet via de tussenkomst van andere diensten (CLB, CAW, Kin en Gezin, JAC,…), wenden tot het OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg). Dit zal vervolgens oordelen of de situatie ernstig genoeg is om van overheidswege hulp op te starten.

Als dit zo is, dat wordt de zaak voor de Jeugdrechter gebracht. Wij helpen u bij het overtuigen van de rechter dat de plaatsing van het kind bij u als langdurige pleegzorgmaatregel, de beste oplossing is.

U staat dan enkel in voor de dagdagelijkse zorg en beslissingen. Let op: het ouderlijk gezag blijft dus voor het overige volledig bij uw kind.

Geen verontrustende opvoedingssituatie

In dit geval komt er geen Jeugdrechter tussen die het kind aan u kan toevertrouwen.

Meent u evenwel dat langdurige pleegzorg voor het kind nog steeds de beste oplossing is, dan kan u zich, opnieuw al dan niet via de tussenkomst van andere diensten (CLB, CAW, Kind en Gezin, JAC,…), richten tot de intersectorale toegangspoort. Deze geeft tevens toegang tot de

niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, waaronder langdurige pleegzorg valt. In dit geval zal het de intersectorale toegangspoort zijn, die zal beslissen of dergelijke hulp noodzakelijk en gepast is.

De ondersteunde pleegzorg, die per definitie van korte duur is, is wel rechtstreeks toegankelijk via Pleegzorg Vlaanderen.

Vanuit onze dagelijkse praktijk, zijn wij vertrouwd met de aanmelding van uw situatie bij de bevoegde diensten.

BURGERRECHTELIJKE INITIATIEVEN

Is de jeugdhulpverlening een brug te ver voor u?

Naargelang de ernst van de situatie en de graad waarin u de opvoeding van uw kleinkind wenst bij te sturen / over te nemen, kunnen wij u bijstaan in het nemen van bepaalde initiatieven op burgerrechtelijk vlak.

Recht op persoonlijk contact

U heeft als grootouder het recht om zich tot de Familierechter te wenden.

Evenwel geeft dit contact u op geen enkele manier het recht (delen van) het ouderlijk gezag uit te oefenen. Alle belangrijke (opvoedkundige en andere) beslissingen omtrent het kind zullen dus nog steeds moeten worden genomen door de juridische ouder, uw kind.

Deze optie is vooral de juiste oplossing wanneer uw kind het contact tussen u en uw kleinkind in de weg staat, doch wanneer u zich geen ernstige vragen stelt bij zijn/haar opvoedkundige mogelijkheden.

De ervaring leert dat de rechtbank geneigd is om gemiddeld een dag per maand contact toe te staan. Evident kan dit variëren naargelang de concrete omstandigheden.

Pleegvoogdij

U neemt als pleegvoogd de belangrijkste ouderlijke verplichtingen op u. Dit betekent dat u niet alleen het recht heeft om het kind bij u te houden, doch dat u het kind ook mag vertegenwoordigen en diens goederen mag beheren.

De ouderlijke rechten zoals bv. toestemming tot huwelijk, tot adoptie, vorderen van ontvoogding, gaan niet over op de pleegvoogd.

U zal door de notaris of door de Vrederechter een overeenkomst inzake pleegvoogdij moeten laten opstellen, waarna deze moet bekrachtigd worden door de Familierechtbank. Uw kind, alsook uw kleinkind van zodra het 15 jaar is, zal zijn / haar toestemming moeten geven.

Evident staat wij in voor de contacten met de notaris, het Vredegerecht en de Familierechtbank, zodat u een enkel aanspreekpunt in de vorm van uw advocaat, heeft.

Adoptie

Dit is de meest verregaande optie, nu u in dit geval de juridische afstammingsband tussen uw kind en uw kleinkind verbreekt en u de plaats van uw kind als ouder, inneemt.

Uw kind zal hiervoor zijn / haar toestemming dienen te geven, alsook het kind zelf van zodra het de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Bovendien dient de adoptie evident in het belang van het kind te zijn.

BESLUIT

Als grootouder staat er u bijgevolg een aantal opties ter beschikking.

Gelet op de ernst van de situatie en rekening houdende met de mogelijkheden waarover uw kind beschikt om zelf nog gedeeltelijk in te staan voor de opvoeding van uw kleinkind, kunt u hieruit een weloverwogen keuze maken.

Wij begeleiden u evident bij het maken van die keuze en bij de uitvoering ervan.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Echtscheiding door onderlinge toestemming wordt nog gemakkelijker en sneller

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom OmniRecht?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. OmniRecht voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt OmniRecht volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook 's avonds en in het weekend
 • OmniRecht kwaliteitslabel

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in België

  Het grootste juridische platform van België met 80 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Wij stellen onze rechtzoekende klant centraal en behandelen uw zaak met zorgvuldigheid

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De OmniRecht-formule heeft ervoor gezorgd dat we in enkele jaren zijn uitgegroeid tot het grootste en meest vooruitstrevende advocatenplatform van het land.

Inmiddels hebben ruim 80 advocaten en 35 kantoren uit Vlaanderen en Brussel zich bij OmniRecht aangesloten. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende er van te verzekeren dat de beloftes worden nagekomen, hebben we het OmniRecht Kwaliteitslabel in het leven geroepen. Ons hoofdkantoor is te vinden in Antwerpen, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.