Ongeschikt bevonden om te adopteren in België: wat nu?

U wenst een minderjarig, voor u ongekend, kind te adopteren, doch bent door de Belgische Familierechtbank ongeschikt bevonden om te adopteren?

Een adoptie vanuit België behoort dan niet langer tot de mogelijkheden. In dat geval, stelt zich de vraag naar de andere opties die u heeft om alsnog uw kinderwens in vervulling te zien gaan.

Adoptie vanuit het buitenland

Wij kunnen u bijstaan in het onderzoeken van de vraag welke landen er openstaan voor een rechtstreekse aanmelding tot adoptie.

Een beperkt aantal landen staat dit toe en vereist niet dat de adoptanten voldoen aan de nationale wetgeving of dat de adoptie verloopt via de tussenkomst van een in België erkende bemiddelingsdienst.

Wij helpen u bij uw aanmelding bij de bevoegde diensten in het gekozen land, alsook bij de regularisering van de in het buitenland voltrokken adoptie door de Belgische Federale Centrale Adoptie-autoriteit.

Draagmoederschap

Principe

Een andere optie waarvoor u kan kiezen is het aanspreken van een draagmoeder.

Draagmoederschap houdt in dat er beroep wordt gedaan op een andere vrouw om een kind te dragen, te baren en het na de geboorte af te geven aan de wensouders. In ruil, ontvangt de draagmoeder van de wensouders een bepaalde som geld, die al dan niet meer bedraagt dan de loutere vergoeding van de kosten van de zwangerschap en de bevalling en de vergoeding van eventueel werkverlet. Daarnaast verkrijgt de draagmoeder van de wensouders de belofte dat zij het kind na de geboorte in hun gezin zullen opnemen en opvoeden.

In België, bestaat er tot op vandaag geen wettelijke regeling inzake draagmoederschap. Daar het niet uitdrukkelijk verboden is, gaat men ervan uit dat het wel toegelaten, doch niet geregeld is.

Afstammingsband tussen het kind en de wensouders

Draagmoederschap levert heel wat problemen op wat de juridische afstamming van het kind tot de wensouders betreft.

In het Belgisch afstammingsrecht, wordt de vrouw die van het kind bevalt, steeds de juridische moeder van het kind.

Concreet betekent dit dat de draagmoeder steeds juridisch moeder wordt en de wensvader het kind (met toestemming van de draagmoeder) kan erkennen, voor zover de draagmoeder niet gehuwd is.

Naderhand kan de wensmoeder het kind, met toestemming van de draagmoeder en de wensvader, adopteren. In dit geval, dient men niet geschikt te zijn bevonden om te adopteren, daar het hier om een gekend kind gaat, nl. het kind van echtgenoot (stiefouderadoptie).

Ingevolge deze adoptie zou de wensmoeder, in plaats van de draagmoeder, de juridische moeder van het kind worden.

 

Wat te doen bij weigering tot afgifte van het kind?

De eerste moeilijkheid waarmee u echter geconfronteerd zal worden, is het vinden van een geschikte draagmoeder, die men kan vertrouwen. Immers wanneer zij weigert het kind af te geven na geboorte of wanneer zij weigert haar toestemming tot de erkenning te geven, kunnen de wensouders niets doen. Er is immers geen wettelijke regeling voorhanden, waarop men in zulke gevallen kan terugvallen.

Het intrafamiliaal draagmoederschap, waarbij een betrouwbaar familielid als draagmoeder fungeert, lijkt dan de beste oplossing. Evident moet men zich in dit geval wel behoeden voor genetisch verwantschap tussen de draagmoeder en de wensvader.

Buitenlandse draagmoeder?

In bepaalde landen is draagmoederschap wel wettelijk geregeld. Dit betekent evenwel niet noodzakelijk dat de wensouders ook onmiddellijk de juridische ouders van het kind, geboren uit een draagmoeder, worden.

In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, wordt de draagmoeder nog steeds de juridische moeder van het kind. Er is dan wel in een systeem voorzien om het ouderlijk gezag na de geboorte over te dragen aan de wensouders.

Andere landen, zoals bv. Griekenland, kennen wel een ouderschapsregeling voor de wensouders.

Evident dient een en ander concreet per land te worden onderzocht, nu elk land eigen voorwaarden stelt en tevens eigen procedures kent.

U kan rekenen op onze expertise om u hierin te adviseren en te begeleiden.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Kan een minderjarige ingeschreven zijn op twee verschillende adressen?

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom OmniRecht?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. OmniRecht voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt OmniRecht volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook 's avonds en in het weekend
 • OmniRecht kwaliteitslabel

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in België

  Het grootste juridische platform van België met 80 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Wij stellen onze rechtzoekende klant centraal en behandelen uw zaak met zorgvuldigheid
  8.5

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De OmniRecht-formule heeft ervoor gezorgd dat we in enkele jaren zijn uitgegroeid tot het grootste en meest vooruitstrevende advocatenplatform van het land.

Inmiddels hebben ruim 80 advocaten en 35 kantoren uit Vlaanderen en Brussel zich bij OmniRecht aangesloten. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende er van te verzekeren dat de beloftes worden nagekomen, hebben we het OmniRecht Kwaliteitslabel in het leven geroepen. Ons hoofdkantoor is te vinden in Antwerpen, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.